logo_open_cart

OpenCart е система с отворен код за управление на електронни магазини. Това е една от най-използваните системи и позволява да изградите електронен магазин буквално за минути.

Ние от Технократ ООД имаме богат опит с тази система и предлагаме услуги както по инсталирането и конфигурирането ù, така и по създаването на специализирани модули и теми.