Фирма Технократ ООД е създадена през 2006 г. като семейна фирма, работеща в областта на информационните системи.

За близо десетте си години на съществуване сме реализирали множество проекти като сме се специализирали в разработването на интернет сайтове с различна големина и WEB базирани интранет системи.